Afscheid voorzitter Bennie Haafkes.

Afscheid voorzitter Bennie Haafkes.

Gisterenmiddag is afscheid genomen van voorzitter Bennie Haafkes.
Bennie was vanaf 28-12-2016 als voorzitter aangetreden na het overlijden van Tonnie Overbeek.
Door een zeer druk leven zakelijk had Bennie geen tijd meer kunnen vinden om het voorzitterschap naar
behoren kunnen leiden.
Roel Bergman heeft de functie van voorzitter op zich genomen aan het begin van 2019.

Bennie laat de Stadslandbouw niet geheel los heeft hij ons gisteren laten weten, hij is altijd in voor raad en daad voor ons.
Als afscheidscadeau is hem een bijenhotel met mozaïek afbeelding gegeven.

Afscheid van de heer Bennie Haafkes en de nieuwe voorzitter Roel Bergman.

Overhandigen van bijenhotel aan Bennie Haafkes