Consulenten te gast bij de Stadslandbouw

Consulenten te gast bij de Stadslandbouw

De consulenten van de gemeente Hof van Twente, die zich in de breedste zin bezig houden met participatie, zorg en inkomen waren donderdag 10 november jl. op werkbezoek bij de Stadslandbouw. Naast de Stadslandbouw, zorgboerderij Aldrik en de kledingbank waren ze per sessie ongeveer een uur aanwezig. Alle drie de organisatie bieden mogelijkheden voor mensen uit de “case-load” (het aantal cliënten dat aan een hulpverlener, bijvoorbeeld een casemanager, zorgcoördinator of maatschappelijk werker is toevertrouwd en behandeld). De betrokken organisaties bieden elk op hun eigen manier een uitdaging of nuttige dagbesteding.
Voor de consulenten zijn de motivatie, fysieke mogelijkheden en overige aandachtsvelden gericht op het individu het uitgangspunt. Door de locaties te bezoeken krijgen ze een beeld over de mogelijkheden en een mogelijk een passende match.
Bij de rondleiding kwamen alle mogelijkheden en werkzaamheden aan de Kerkstraat goed uit de verf. Henk Dalstra, het aanspreekpunt van de Stadslandbouw, liet onder meer enthousiast zien hoe het vlas wordt verwerkt. Alle groepen waren positief verrast over verschillende activiteiten.
Het is goed te zien dat de Overheid door dit werkbezoek probeert aanbod en vraag voor iedere betrokkene zo goed mogelijk af te stemmen.
Het uiteindelijke doel is dat iedereen naar mogelijkheid een plekje krijgt om actief te blijven in de maatschappij. Voor de één is dat een uitzicht op een reguliere baan en de ander is een sociaal netwerk opbouwen en op aangename wijze een daginvulling vinden.

img_2015 img_2013 img_2011 img_2010 img_2009 img_2008