Fietsexcursie van de Groene Loper door de Gemeente Hof van Twente.

Fietsexcursie van de Groene Loper door de Gemeente Hof van Twente.

Verslag van een prachtige dag; fietsexcursie Groene Loper met lunch in de Reggetuin

Lunch in de Reggetuin

De lunch in de Reggetuin is de start van de fietsexcursie op 6 juli 2022 voor de groene lopers in Overijssel. De lunch wordt verzorgd door vrijwilligers van  Stichting Maarkels Landschap  met een passie voor eten uit de streek, van vroeger met een kwikslag naar nu. Sommige mensen `gruwelen’ van watergruwel, anderen loopt het `water’ in de mond! Tijdens de lunch wordt door Trudi Oolhorst (coördinator vrijwilligerszaken in de Reggetuin) een rondleiding door de Reggetuin gegeven.

De Reggetuin is een bijzondere en fijne groene plek, de tuin is nog volop in ontwikkeling. Vrijwilligers, moestuinders en passanten komen bij elkaar om het land te bewerken, groente, fruit en bloemen te kweken, plantjes en stekjes te ruilen, insectenhotels te maken en hun groene passie te delen. De Reggetuin bevindt zich aan de Kerkstraat 123D (achter Avia tankstation) in Goor.

Duurzaamheid, groen, samen, verbinden, inclusiviteit en biodiversiteit zijn steekwoorden waar het in de Reggetuin gaat. Het is goed vertoeven op een bankje in de tuin. Tijdens het tuinseizoen worden op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend  (tussen 9.00 uur en 12.00 uur) producten uit de Reggetuin verkocht bij het boerderijtje aan het begin van de tuin. `We zijn nog volop in ontwikkeling en hebben plannen genoeg’  aldus Trudi Oolhorst. Samen met vrijwilligers worden nieuwe ideeën uitgewerkt, zoals het creëren van een pluktuin, een eetbare bloemen tuin, het geven van tuinworkshops en nog veel meer.

Meer weten over de activiteiten in de Reggetuin? Neem contact op met Trudi Oolhorst 

Buurtproject Onder de Wieken. Dit veldje was een voormalig speelterrein. Tijdens asbestsanering 2015-2018 was het in gebruik voor opslag van materieel (containers en graafmachines ed). In september 2018 is een brainstormavond olv Salut met buurtbewoners, Lindenhof en  ODS `t Gijmink om ideeën te verzamelen georganiseerd. Deze ideeën werden uitgewerkt door  de Tuinen van Geerdink in een basisvariant en een plusvariant. De werktitel was Spelen en Ontmoeten in het Groen.Vanuit gemeente was 25.000 euro beschikbaar voor herinrichting. In dat najaar was de wedstrijd Groenste Straat van Overijssel, dat was nogal een klus, waarin het plan beschreven moest worden, op een creatieve wijze gepresenteerd, een filmpje gemaakt, en het verzorgen van een pitch. Maar we wonnen 20.000 euro op thema ‘kindvriendelijkheid” daarmee kon de plusvariant worden uitgevoerd.

In juli 2020 was de officiële opening waar Johan Geerdink nog bij kon zijn. De naam “Onder de Wieken” door een buurtbewoner bedacht, werd onthuld. Daarna ontstond vanuit de projectgroep een klusgroep die nu zo goed en kwaad het gaat het onderhoud verzorgt op de 1e zaterdagochtend van de maand. Met de gemeente en Tuinen van Geerdink is een onderhoudsplan opgesteld, zodat duidelijk is wie, wat, doet. Gildebor kunnen we inschakelen voor grotere werkzaamheden zoals het maaiwerk, en soms herstelwerkzaamheden. We ontvangen veel complimenten, maar ook kritische tegengeluiden van mensen die het een ‘onkruidbende’ vinden, of kinderen die zich prikken aan een brandnetel of distel. Met de gemeente Hof van Twente  is een eenduidige reactie opgesteld die we dan versturen, we proberen daarbij ’Natuurlijk Spelen uit te dragen. Er wordt veel gespeeld, en als de fruitbomen vruchten gaan dragen kan er ook worden gesnoept. Mm…. hapje voor jou, hapje voor mij.

Meer weten over het project `Onder de Wieken’ in Goor ? Neem contact op met Alberta Groteboer “Weg met die tegels. Ik krijg weer een groene tuin in de Lijsterstraat in Goor!”

In opdracht van de gemeente Hof van Twente heeft Odin Landschap, samen met 5 ambassadeurs uit deze straat,  woningcoöperatie Viverion en de Groene Loper een duurzaam schetsontwerp opgesteld voor de Lijsterstraat in Goor waarbij klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit centraal stonden.

Een uniek project waarin de straat van gevel tot gevel opnieuw wordt ingericht en waarin de bewoners een deel van hun voortuin ter beschikking stellen om een groene straat met bomen en plantvakken mogelijk te maken. Tijdens een bijeenkomst hebben we het schetsontwerp besproken met de bewoners, waarbij onder andere vlinders en bijen, het ‘ontstenen’ van de tuinen en de belevingswaarde van groen belangrijke aspecten waren. Het ontwerp werd zeer positief ontvangen. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Subsidie Natuur en Samenleving van provincie Overijssel i.o.v. Gemeente Hof van Twente.

Buurtproject Frans Halsstraat in Goor 

Lees meer over dit  icoon-project

Vergroening sportclub Goorse Mixed Hockey Club (GMHC) in Goor

Eigenlijk waren we al een tijd bezig met het ontwikkelen van een groen complex, zonder dat we dat ons zelf zo bewust waren. Binnen een onderhoudsploeg speelt natuurlijk altijd het punt van: hoe kunnen we het complex zo goed mogelijk onderhouden? Maar ook: hoe doen we dat zo mooi mogelijk! En zo mooi mogelijk, daar word je nog gelukkiger van dan van zo weinig mogelijk werk….

Maar mooi wil niet altijd zeggen dat het alleen om visuele aspecten gaat. Mooi houdt ook in dat er  voor wat betreft de natuur veel variëteiten vertegenwoordigd zijn, zowel op het gebied van planten en struiken als op het gebied van dieren. Van vogels en insecten tot egels en eekhoorns. Die zijn hier allemaal. Met andere woorden: de nodige biodiversiteit! En daar kan nooit te veel van zijn….

Uitgangspunt bij de keuzes voor planten , bomen en struiken zal steeds zijn: kunnen we inheemse soorten toepassen, dan zullen we daar altijd voor kiezen. Ook omdat dat op de lange duur een voorwaarde is om een stabiele omgeving op te bouwen en die past bij onze vogels en insecten. Daarbij moet ook gelet worden op een zodanige keuze dat we vanaf het voorjaar tot het najaar bloeiende en bes-dragende struiken op ons complex hebben. Lees meer : Uitleg over de Groenste sportclub Goorse Mixed Hockey Club (GMHC) in Goor

Verbind Groen in buurtschap Stokkum

Onze buurt heeft een rijke historie, oude boerderijen sieren al eeuwen het Landschap. Dit landschap wordt afgewisseld door slingerende weggetjes tussen hoge esch-randen en lager gelegen weilanden met als verbindend element het Napoleonslaantje, een holle weg, wat fungeert als kerkpad, wandelpad. De buurtschap (Marke) Stokkum en het Ulkeneind anno 2022,  met zijn eeuwenoude boerderijen gaat met de tijd mee, bewoners verhuizen, maken plek voor nieuwe bewoners. Uit het dorp keren kinderen terug naar het ouderlijk huis. Boerderijen en woningen maken plaats voor nieuwe bewoners. Mensen komen uit Alphen aan de Rijn, Purmerend, Hengelo, Heukelom, Goor en Diepenheim naar de buurtschap (Marke) Stokkum. Om de buurt te verbinden , door middel van groen en door zijn bewoners, is een plan opgezet onder het motto:  `Verbind Groen Stokkum’. De verbindende factor bestaat uit 2 componenten nl. het groen en bewoners.

Vier onderdelen voor de groene verbinding zorgen voor de versterking van het culturele landschap, de ecologie en de biodiversiteit. De belangrijke aandachtsoorten zijn de kamsalamander, vleermuis, ringmus en de patrijs. Dit alles leidt tot de verbinding tussen de Stokkumse gemeenschap, de basisschool, ouders, toerisme en noaberschap. Het gehele plan is opgedeeld in fases. De eerste fase is Verbindend Groen Stokkum het `Ulkeneind’ waarvan het plan en de onderliggende begroting is ingediend bij de provincie Overijssel. Lees meer  uitleg verbindend groen buurtschap Stokkum