Goor werkt samen voor bijen en biodiversiteit tijdens NL Doet op 10 maart

Goor werkt samen voor bijen en biodiversiteit tijdens NL Doet op 10 maart

Goor werkt samen voor bijen en biodiversiteit tijdens NL Doet op 10 maart Op 10 maart a.s. wordt in Goor de aftrap gegeven door 3 samenwerkende organisaties om in samenwerking de bijenbeweging Overijssel in het kader van NLDoet bloemenweides in te zaaien en insectenhotels te bouwen voor niet stekende solitaire bijen, kevers en vlinders. NLDoet is de grootste vrijwilligersactie in Nederland en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds.
Alberta Groteboer (initiatiefneemster Asbest eruit Biodiversiteit erin!, de Stadslandbouw Hof van Twente, en het Kukelnest hebben de handen ineengeslagen om biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen. Omdat de afzonderlijke locaties zich in januari 2018 al hadden aangemeld bij NL Doet, konden we snel tot samenwerking komen in Goor. In totaal zijn er ongeveer 30 vrijwilligers nodig. In september 2018 tijdens de Groene Burendag hopen we ook in de andere kernen in de Hof van Twente samenwerkingen tot stand te brengen met een bloembollenactie in het kader van de Groene Loper.
Op 2 locaties in Goor worden bloemenweides ingezaaid en op de locatie van het Kukelnest worden niet 1, maar 3 insectenhotels gemaakt. Deze hotels worden aan het eind van deze dag geplaatst bij het gezaaide `eten’ voor de insecten, dus in ‘t Gijmink, bij de Stadslandbouw en bij het Kukelnest. De bijenweide op het Kukelnest wordt later ingezaaid, na de asbestbodemsanering in de loop van dit jaar.
Het programma is afwisselend en biedt buiten- en binnenwerk. Om 9.00 uur starten we bij het Kukelnest met de uitleg, en koffie/thee met wat lekkers. Deelnemers komen (het liefst) op de fiets en wie thuis een accuboormachine heeft om zelf mee te werken, neemt die mee met hout- of ijzerboren no 4 t/m 8 . Om 12.00 uur lunchen alle deelnemers aan deze bijendag bij het Kukelnest. Tijdens de lunch wisselen we onze ervaringen uit en maken een keuze voor het middagprogramma.
Op de stadslandbouw en in ‘t Gijmink wordt ’s ochtends gestart met zaaien. De aarde wordt eerst af- geharkt en `rul’ gemaakt, daarna worden de bloemenmengsels met de hand `breedwerpig’ gezaaid. Op het Kukelnest start een groep met het zagen van diverse stammetjes hout, en het gereed maken van allerlei onderdelen voor in het insectenhotel. Na de lunch gaat een groep aan de slag met het vullen van de verschillende vakken van het insectenhotel. Een andere groep gaat aan de slag met het planten van kleinfruitstruiken en appelbomen op de locatie van de Stadslandbouw.
Om 15.30 vindt de afsluiting van deze dag plaats op het Kukelnest.

Meedoen tijdens NL Doet met de bijenwerkdag?
Meld je aan via de website van NL Doet (Kies: ‘bijenwerkdag ‘t Gijmink Goor’ ism Landschap Overijssel of ‘bijenwerkdag Stichting Stadslandbouw’ in samenwerking met Landschap Overijssel ) of stuur een mail naar inavdriet@gmail.com dan word je ingedeeld en ontvang je per retourmail meer informatie.