Rabo ClubSupport cheque 2020.

Rabo ClubSupport cheque 2020.

Voor 2020 heeft onze stichting een bedrag van € 113,85 binnen gehaald.
Zoals wij dit eerder in een berichtgeving bekend hebben gemaakt kon iedereen een stem uitbrengen, mits jij een bankrekening hebt bij de Rabobank Centraal Twente.
Wij willen allen danken voor het uitbrengen van de stemmen.
Het bestedingsdoel was: Het opnieuw inrichten van de Reggetuin.

Voor 2021 hopen wij weer op jullie steun.

Namens het bestuur van Stichting Stadslandbouw Hof van Twente.