Stimuland herontwikkelt Stadskwekerij in Goor

Stimuland herontwikkelt Stadskwekerij in Goor

9 oktober 2014
Bij steeds meer mensen verdwijnt kennis over de herkomst van ons voedsel. Melk komt uit een pak en aardappelen uit een zak en dat koop je in de supermarkt. De koe, de grond, de melkveehouder en de akkerbouwer spelen hooguit een rol op de achtergrond. Stadslandbouw brengt de productie van voedsel letterlijk en figuurlijk weer dichterbij. Het verbindt consumenten aan agrariërs en biedt unieke educatieve mogelijkheden voor kinderen. Juist vanuit die gedachte ondersteunt Stimuland de Stichting Voor en door Goor bij het opstellen en uitvoeren van een businessplan voor het realiseren van een stadskwekerij in Goor.

Verschillende gebruiksmogelijkheden
In het plan wordt het terrein van de voormalige “kwekerij” nabij het centrum te Goor in de gemeente Hof van Twente herontwikkeld tot stadskwekerij. Er zijn ideeën om op het terrein een pluk- en proeftuin aan te leggen, de kas als optrek voor zaaigoed te renoveren en om er een kleine (ruil)markt van groente te organiseren. Daarnaast zijn er mogelijkheden om er een ontmoetingsplek of een picknickplaats te realiseren. Maar er zal uiteraard ook gewoon op een pure en verantwoorde wijze voedsel geproduceerd worden. Vooral door de zeer enthousiaste inzet van de Stichting Voor en door Goor is het gelukt om als eerste opstart dit jaar al aardappelen te telen. Ongeveer 0,4 hectare aan aardappelen zijn begin september geoogst door vele vrijwilligers en geschonken aan de Voedselbank.

Voelen, ruiken en proeven
Het idee is om kinderen en volwassenen via Stadskwekerij Goor te laten zien hoe voedsel wordt geproduceerd. Wilco Pasman, als gebiedsmanager Hof van Twente vanuit Stimuland betrokken bij dit project: “Door mensen te laten voelen, ruiken en proeven, willen we de betrokkenheid van burgers bij de landbouw versterken. Daarnaast willen we met dit project een positieve bijdrage leveren aan het verstevigen van de positie van streekproducten, het vergroenen van de stad en het versterken van de biodiversiteit.”

Meer weten?
Meer weten over de plannen voor Stadskwekerij Goor of over stadslandbouw in zijn algemeenheid? Neem contact op met Wilco Pasman via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van Stimuland op 9 oktober 2014.
https://www.stimuland.nl/nieuws/show/stadskwekerij-goor-geeft-invulling-aan-stadslandbouw-in-hof-van-twente