Missie en Visie

Onze missie

spruit

In de Hof van Twente willen wij nadrukkelijk de aandacht richten op stadslandbouw in de breedste zin van het woord. We geven een nuttige invulling aan openbaar groen, verbouwen voedsel dat voor consumptie geschikt is en blijven mensen binden. Uiteindelijk zal de Hof van Twente zijn naam eer aan doen als moestuin van heel de Hof van Twente.

 

Onze visie

producten_480

 

De Stadslandbouw Hof van Twente is in 2015 opgericht. We richten ons de komende jaren op het verbouwen van aardappels, granen en groenten op de vrije ruimten die we tot onze beschikking hebben. We willen graag de inwoners betrekken bij dit proces, want daarmee brengen we leven in onze stad. Het samen telen van voedsel is een leerzaam en verbindend proces. Meedoen bij de Stadslandbouw kan op velerlei wijze.

 

Participatie gaat goed samen met de Stadslandbouw Hof van Twente, wij zijn er voor iedereen. Ook richten we ons op de arbeidsparticipatie, waarmee we ongewenst werkelozen weer aan een baan proberen te helpen. Op locatie van de Stadslandbouw kunnen deze mensen weer in een werkritme komen, ontdekken waar talenten liggen, wat hen interesseert en waarmee ze met de opgedane inzichten op zoek kunnen gaan naar een passende functie en werkkring.

Onze stip aan de horizon?
Bruggen bouwen tussen burgers, ondernemers en overheid
Leven brengen in de brouwerij en jongeren voldoende uitdaging bieden in onze gemeente
Openbaar groen en vrijkomende gronden in de woonkernen gebruiken voor voedselteelt, zichtbaar en op regionale schaal (glokalisering)
De Stadslandbouw Hof van Twente als kennis- en onderzoekcentrum, een zgn. agro-sciencepark
Ouderen, jongeren en mensen met een beperking pakken samen de groene leefomgeving aan
Voedsel produceren met bekende herkomst geeft een sociale binding
De leefbaarheid en de prettige sfeer van een groene omgeving trekt nieuwe bewoners