Missie en Visie

spruit

Onze missie:

Stichting Stadslandbouw Hof van Twente is ervan overtuigd dat een krachtige verbinding tussen mens en natuur bijdraagt aan een gezonde en gelukkige wereld en een veerkrachtige en inclusieve samenleving. De verschillende groene activiteiten organiseren we zoveel mogelijk op een duurzame en ecologische wijze en in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Onze visie:

In de Reggetuin (een inspirerende groene ontmoetingsplek) bieden we sociale, educatieve, recreatieve en groene activiteiten. Daarmee maken wij de Hof van Twente groener en verhogen wij gezondheid, welzijn en geluk van inwoners en bezoekers.

Bij alles wat we doen hebben we oog voor gezonde voeding, verbinding tussen mensen onderling en mens en natuur, een zinvolle tijdsbesteding en meer kennis over natuur en biodiversiteit.

En hoe doen we dat?

Met een groep enthousiaste vrijwilligers produceren we groenten (moestuin), bloemen (bloementuin) en fruit (voedselbos) omdat we geloven in lokaal en gezond voedsel en de kennis hierover willen bewaren en doorgeven. Ook hebben we groepen vrijwilligers die zich bezighouden met creatieve activiteiten, het maken van insectenhotels en mozaïek.

Ons motto: groen denken en doen!