Van Stadslandbouw naar in volksmond Reggetuin

Van Stadslandbouw naar in volksmond Reggetuin

Van Stadslandbouw naar in volksmond Reggetuin

Op 15 mei j.l namen de 2 stadsboeren afscheid van de stadslandbouw. Het project de Reggetuin, waaraan Gerben Slaghekke en Ina van de Riet de laatste anderhalf jaar samen met moestuinders, het bestuur van de Stadslandbouw en de gemeente Hof van Twente hebben gewerkt, is in de eerste fase afgerond.

Daarom is het logisch om de naam in de volksmond Reggetuin vanaf nu te voeren. Trudi Oolhorst is de nieuwe coördinator van de Reggetuin. En onder haar bezielende leiding is het goed toeven in de Reggetuin.

De afgelopen jaren werd op het perceel aan de Kerkstraat 123D  door de Stichting Stadslandbouw Hof van Twente groente geteeld voor speciale projecten, denk aan vlas t.b.v. het maken van zeep en groente voor de voedselbank en verkoop aan particulieren.  

Vanaf 2022 ligt de focus meer op het aangaan van duurzame, groene verbindingen samen met alle tuinders, de Groene loper Hof van Twente en verschillende vrijwilligers. Er is een tuinwerkgroep opgericht, er worden verschillende workshops gegeven en 20 mensen volgen een moestuincursus o.l.v. een externe docent. In 7 bijeenkomsten leren de cursisten de basisbeginselen van moestuinieren. In de laatste 2 bijeenkomsten komt ook conserveren aan de orde. Het ligt in de bedoeling om in 2023 verrijkingscursussen en nog veel meer workshops aan te bieden