Wisseling van stadsboerin naar beheerder Reggetuin en vrijwilligers bij de Stadslandbouw.

Wisseling van stadsboerin naar beheerder Reggetuin en vrijwilligers bij de Stadslandbouw.

Daar Ina van de Riet vorig jaar al heeft aangegeven dat zij wilde stoppen als Stadsboerin bij de Stadslandbouw, moesten wij als bestuur op zoek naar een nieuw persoon. Behalve voor het mozaïeken bij de Stichting Voor en Door Goor blijft zij nog wel actief.

In loop der tijd hebben zich een aantal kandiaten zich gemeld middels sollicitatieprocedure.
Hiervan hebben wij 1 persoon eruit kunnen kiezen, Trudi Oolhorst is het uiteidelijk geworden als
Beheerde Reggestuin en Vrijwiliggers bij de Stadslandbouw. Zij is per 15 februari 2022 begonnen.
Trudi huurder sinds vorig jaar al een stukje tuin bij de Stadslandbouw en heeft ontzetten veel zin in dit gebeuren.
Zij zal 4 morgens bij de Stadslandbouw aanwezig te zijn. De tijden zijn 9:00 -12:00 uur.
Wij als bestuur hebben het volste verstrouwen in haar en wensen haar veel succes in de toekomst.